Nieuws

uit de sector

sep

ISO 9001:2015ISO 9001:2015 : Is jouw bedrijf er al klaar voor ?

De  ISO 9001 standaard is ondertussen al aan zijn 5de herziening toe.  De transitie naar de nieuwe 2015 versie is veel ingrijpender dan zijn voorganger uit 2008.  De ISO 9001 standaard heeft een hele weg afgelegd sinds zijn introductie in 1987.  In deze eerste versie lag de klemtoon vooral op het opstellen van geborgde procedures,  In de 1994 versie lag de focus vooral bij het implementeren van preventieve acties.  De 2000 versie was revolutionair door de introductie van een procesmatige aanpak, de introductie van de Plan-Do-Check-Act methodologie en het meten van de klantentevredenheid.  De 2008  versie bouwde verder op de 2000 versie, maar introduceerde geen spectaculaire veranderingen.  Nu is er dus de 2015 versie die qua impact en vernieuwend karakter vergelijkbaarheid is met veranderingen die geïntroduceerd werden bij de ISO 9001 : 2000 herziening.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen bij de transitie naar ISO 9001 : 2015 ?

De structuur van de hoofdstukken werd herschreven vanuit het High Level Structure principe.  Hierdoor laat ISO de ISO 9001 standaard inhoudelijk dichter aanleunen bij andere zorgsystemen zoals ISO 14001.  Dit maakt het makkelijker om de diverse zorgsystemen met elkaar te integreren.

Het belangrijkste vernieuwende effect van de nieuwe standaard is de introductie van risk management (en opportunities) en dit vanuit de reeds gekende procesmatige aanpak en de PDCA methode.

In de nieuwe standaard wordt leiderschap en verantwoordelijkheid op een andere manier gedefinieerd.  Het gekende concept van een management vertegenwoordiger verdwijnt en deze verantwoordelijkheden dienen aangetoond te worden door sterk en zichtbaar leiderschap doorheen de volledige onderneming.  Ook de noodzaak om te werken met een kwaliteitshandboek komt te vervallen in de nieuwe norm.

Anderzijds wordt in de nieuwe standaard wel geëist dat er gewerkt wordt in een bredere context. Zo moeten de verschillende stakeholders van het bedrijf geïdentificeerd worden en moet er rekening gehouden worden met hun verwachtingen.

Cala Consulting, in pursuit of efficiency

Het managen van middelen was reeds een vereiste binnen de vorige edities van de standaard.  In de 2015 wordt kennis expliciet geïdentificeerd als een resource en moet dit dan ook op een goede manier gemanaged worden.

Uiterlijk tegen 2018 dienen alle certificaten omgezet te worden tegen de nieuwe 2015 versie om gecertificeerd te kunnen blijven.  In de praktijk zullen bedrijven bij hun eerst volgende hernieuwingsaudit de overgang maken naar de nieuwe standard

Cala Consulting helpt uw bedrijf om de transitie naar ISO 9001:2015  op een zo vlot mogelijke manier te laten verlopen zodat u de zekerheid hebt dat uw systeem voldoet aan de eisen in de norm, maar ook een effectieve meerwaarde betekent voor uw bedrijf en de mensen die ermee moeten werken


Comments are closed.