Quality Consultancy

header_iso-9001-2015
 
Cala Consulting helpt u bij de implementatie van volgende kwaliteitssystemen

  • ISO 9001 : implementatie, (pre) auditing, borging, transitie naar versie 2015
  • ISO 14001 : implementatie, (pre) auditing, borging, transitie naar versie 2015
  • Bepalen van kwaliteitskosten (preventief en curatief)
  • Specificatie management
  • Opstellen van kwaliteitsindicatoren
  • Gebruik van de 7 kwaliteitsverbeteringstechnieken
  • Meting, metrologie en kalibratie
  • Statistical Process Control
  • Regelkaarten : implementatie en interpretatie
  • Productcertificatie