Management Consulting

Cala Consulting helpt u bij de implementatie van volgende managementssystemen

  • Opstellen en gebruik van Balanced Scorecards
  • Uitvoeren van Pareto analyses
  • SWOT analyses
  • Opstellen van SMART targets
  • Opstellen van budgetten
  • Opstellen van investeringsdossiers
  • Implementatie van Activity based costing
  • Benchmarking
  • Project management
  • Opstellen van segmentatiemodellen