Operational Excellence

Lean Manufacturing
Six Sigma

header_6-six-sigma
 

Zonder klanten… geen ondernemingen ! Indien een bedrijf klanten aan zich wil binden en de klantentevredenheid wil verhogen zal het maximaal toegevoegde waarde moeten creëren voor hun klanten…  Maar hoe doe je dit ?

Cala Consulting is de partner voor bedrijven die hun operationele processen willen verbeteren en de aanwezige verspillingen binnen hun productieflow willen elimineren om zo de waardestroom voor hun klanten te maximaliseren.  Hierbij wordt gewerkt volgens de principes van Lean Manufacturing.

Ieder proces bevat helaas verspillingen.  Deze bestaan onder verschillende zichtbare of onzichtbare vormen zoals afval, wachttijden, transport, voorraden, overproductie, defecten en overdimensionering.  Al deze zaken verhogen onnodig de kostprijs van de aangeboden producten en creëren geen waarde voor de klanten. Het is onze missie om al deze verspillingen te identificeren en ze daarna, samen met de betrokken medewerkers van onze klanten, te elimineren.

Cala consulting past zich aan naar de specifieke behoeften van onze klanten, maar onze basis principes blijven altijd aanwezig : het afleveren van maatwerk dat resultaat gedreven is, gebaseerd is op feiten en onderbouwd met data,  tot stand komt vanop de werkvloer met een intensieve betrokkenheid van en respect voor de medewerkers die deelnemen aan het proces.

Cala Consulting helpt u bij volgende aspecten van lean manufacturing :

 • Werken met value stream maps
 • Reduceren van verspillingen (muda)
 • Implementatie van 5S
 • Introductie van de PDCA of Kaizen methode
 • Omschakeling naar een flow & pull proces
 • Introductie van standaardwerk
 • Aanleren van belangrijke lean tools zoals :
  • SMED
  • Waardestroom
  • 5W
  • Diagrammen
  • Poke yoke
  • Kanban
  • Gestandardiseerd werk
  • 7 kwaliteitstools
Six Sigma is de nummer één tool om processen te verbeteren.  Hierbij wordt sterk gefocust op data analyse en statistische technieken om problemen in kaart te brengen.  Six Sigma probeert variatie in processen te elimineren en zoekt naar de cruciale inputs die een impact hebben op de goede werking van het te verbeteren proces (Cause & Effect analyse) .  Hierbij wordt steeds projectmatig gewerkt via de DMAIC methodiek.

Six Sigma projecten steven ernaar om het resultaat van een proces met meer dan 70 % te verbeteren.  Typisch voor Six Sigma is dat een performantie niveau van 3,4 fouten op 1.000.000 voorvallen wordt gehaald

Cala Consulting helpt u bij de implementatie van Six Sigma binnen uw onderneming door volgende tools toe te passen:

 • DMAIC methodiek
 • Cause & effect principe
 • Variatie analyse
 • Verschillende analyse grafieken
 • Six sigma experimenten (Design Of Experiments)
 • Controle diagrammen
 • FMEA